Capio Specialistkliniker

Capio Specialistkliniker är Capio Sveriges "inkubator" där vi både levererar stora delar av Capios högkvalitativa specialistvård samtidigt som vi växer verksamheten genom nyförvärv, etableringar och via nya publika kontrakt. Vi strävar ständigt efter en allt högre medicinsk kvalité och ser nya möjligheter framöver bl a med hjälp av den digitalisering som pågår. Capio Specialistkliniker är ett mångfacetterat affärsområde beaktat både de medicinska specialiteterna, affärsmodellen med såväl vårdval som upphandlad verksamhet och den geografiska spridningen. Därav har vi valt att organisera verksamheten med en starkt decentraliserad styrning och all utveckling sker i nära samverkan mellan affärsområdet och respektive patientområde.
Capio Specialistkliniker har idag ca 55 enheter och vi är ca 2000 medarbetare som hjälps åt att leverera uppdraget. Verksamheten är indelad i fyra patientområden: Capio Ögon, Capio Psykiatri, Capio Närsjukhus samt Capio Single Episodes med verksamheter inom exempelvis: Hud, ÖNH, Gynekologi, Gastro, Neurologi, Obesitas, Urologi.

Varför jobba på Capio?

Vi är människor som bryr oss om människor. Att finnas där för våra patienter och varandra är något vi gör idag, och genom hela livet. Vårt uppdrag är tydligt, likaväl som vårt mandat. Tillsammans ser vi möjligheter till förbättring och vågar agera. Det är kraften i att vilja utveckla och utvecklas som ger dig förutsättningar – att hos oss – nå så långt du vill.  

Vill du vara med och göra skillnad?  

Till Capio Specialistkliniker söker vi en chefläkare som kan stötta våra verksamheter i den medicinska utvecklingen och vår strävan efter att leverera en modern, högkvalitativ och effektiv vård. Tillsammans ska vi leva upp till devisen digitalt när det möjligt och fysiskt när det behövs! 

Befattningen

Chefläkaren (CMO) jobbar både strategiskt och taktiskt med att utveckla Capio Specialistklinikers verksamhet i en riktning som håller hög medicinsk kvalitet samtidigt som vi ska attrahera både patienter och medarbetare. I rollen är det stort fokus på att driva och utveckla nya moderna arbetssätt där digitala möjligheter tas tillvara bland annat genom att utveckla möjligheterna inom datadriven analys. CMO ingår i Specialistklinikers ledningsgrupp och Capio Sveriges medicinska kvalitetsråd. CMO rapporterar till Capio Specialistkliniker VD. Till chefläkaren rapporterar kvalitetschefen.

Rollen innebär

 • Leda det medicinska kvalitets- och utvecklingsarbetet för affärsområdet. I ansvaret ingår ledarskap och utveckling av de kvalitetsråd vi har för respektive specialitet där chefläkaren oftast men inte alltid har samordningsansvaret. Vi utvecklar kvaliteten med ett datadrivet angreppsätt, bl a genom att nyttja möjligheterna till samarbete mellan våra enheter men även via nationella och internationella jämförelser.
 • Vara linjechef till Kvalitetschefen som i sin tur har som primärt ansvarsområdet att leda arbetet inom Miljö och Kvalitet (ISO 14001).
 • Leda och utveckla patientsäkerhetsarbetet så att kunskap och nya arbetssätt sprids inom affärsområdet.
 • Stödja verksamheterna i avvikelsehantering, händelseanalyser och IVO-anmälningar.
 • Leda utbildning och utveckling av chefer för att stimulera införandet av standardiserade och moderna arbetssätt som förbättrar kvalitet och produktivitet.
 • Driva utveckling av hela vårdkedjan i samråd med övriga affärsområden i Capio Sverige, så att bästa möjliga patientresa kan uppnås.
 • Vara delaktig i Capio Specialistklinikers digitalisering, som leds av vår digitaliseringschef, och tillvarata de nya möjligheter som digitaliseringen ger, inkluderat utvecklingen mot en mer datadriven organisation
 • Ansvara för rapportering och uppföljning avseende medicinska frågor för affärsområdet.
 • Ansvara för medicinska utvärderingar av verksamheter som är potentiella förvärvsobjekt och ta en ledande roll i förvärvs- och upphandlingsprocessen.  

Om dig

Du har flera års erfarenhet som specialist inom relevant specialitet. Du har erfarenhet av ledarskap och är van att driva förbättrings- och utvecklingsarbete. Forskningserfarenhet är meriterande. Som person är du samarbetsorienterad, kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap. Du trivs med att växla mellan det operativa och strategiska i arbetet och har förmågan att arbeta på ett strukturerat sätt. 

Vänta inte med din ansökan, vi intervjuar löpande. 

Övrigt

Tjänstgöringsort Stockholm. 

Vår geografiska spridning gör att resor förekommer på frekvent basis inom Sverige. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1064
Kontakt
 • Victoria Bohlin (Affärsområdeschef), 031-7324015
 • Anders Jansson (HR-chef), 0702-462962
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-07-02

Tillbaka till lediga jobb