Capio Specialistvård Motala är en specialistvårdsenhet som erbjuder en kvalificerad vård utifrån bred kompetens och erfarenhet inom ortopedi, kirurgi, anestesi och operation samt specialiserade inom hudsjukvård. Vår verksamhet präglas av våra värderingar som är medkänsla, kvalitet och ansvar och vår vision är att ge bästa möjliga livskvalitet till varje patient! Vårt fokus är att fortsätta vara en arbetsplats där vi bedriver vård av högsta kvalitet med ett stort engagemang och där våra medarbetare har möjlighet att vara med och påverka. Enheten består av mottagning, en vårdadministrativ enhet, anestesi/operation, postoperativ enhet, slutenvårdsavdelning/dagkirurgi samt egen sterilenhet.

Vill du jobba som specialistläkare på en effektiv och flexibel specialistvårdsenhet där du har möjlighet att vara med och göra skillnad? Gillar du snabba beslutsvägar och vill du vara med och påverka samt utveckla verksamheten?

Vår största styrka är våra kunniga och engagerade medarbetare. De är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter. Capio Specialistvård Motala är alltid intresserad av att komma i kontakt med personer med rätt kompetens och inställning.

De specialistområden som är aktuella hos oss är:

- Ortopedi

- Allmänkirurgi

- Dermatologi

- Anestesi

Välkommen att skicka din intresseanmälan till oss. Vi kontaktar dig för dialog om vi har en tjänst som kan vara aktuell för dig.

Läs mer om oss på www.capio.se/specialistvard/motala

Partager des liens


Connecter et envoyer un enregistrement d'intérêt

Retour aux postes vacants